هیچ انتظاری از کسی ندارم!

و این نشان دهنده ی قدرت من نیست!

مسئله ، خستگی از اعتماد های شکسته است

می خواهم اعتماد کنم اما بد جایی دنیا آمده ام


زمین جایگاه مارهای خوش خط و خالی بود که هر روز نیشم می زدند!!تاريخ : سه شنبه سی و یکم خرداد ۱۳۹۰ | 22:7 | نویسنده : بارون |